Kontakt

Sídlo spoločnosti:
Battery service Slovakia, s.r.o.
Čermany 87
956 08 Topoľčany

Miesto podnikania:
Battery service Slovakia, s.r.o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13742/N

IČO: 36551708
DIČ: 2020138956
IČ DPH: SK2020138956

email: office@battery.sk

Technické oddelenie:
Ján Mačuga
macuga@battery.sk
+421 903 790 976

Technické oddelenie:
Juraj Mošať
mosat@battery.sk
+421 903 730 816

Ekonomické oddelenie:
ekonom@battery.sk
+421 907 846 680

Obchodné oddelenie:
obchod@battery.sk
+421 911 730 805

Kontaktný formulár

+421