O nás

Pôsobíme ako spoločnosť v oblasti poskytovania služieb a obchodu v sektore telekomunikačných technológií, staničných akumulátorov, elektrických zariadení, regulačnej techniky, napájania, záložného napájania, optických sietí.

Firma  bola založená v r. 2002 za účasti zahraničného obchodného partnera.

V začiatkoch sme sa venovali profylaktickým prehliadkam, servisu a obchodu v odvetví staničných akumulátorov.

V spolupráci a s podporou zahraničného partnera sme rozširovali svoje činnosti o ďalšie predmety podnikania v oblasti telekomunikačných zariadení a technológií.

Poskytujeme komplexné riešenia, servis pre zákazníka , od vypracovania projektu, dodanie materiálu , stavebno-montážnu činnosť a uvedenie technológie do prevádzky.

Podnikateľskú činnosť vykonávame na celom území Slovenskej a Českej republiky.

Zámerom firmy je budovanie dlhodobých, korektných, dôverných vzťahov so zákazníkmi, primárne zameraných na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb a obojstrannú spokojnosť v partnerskom obchodnom vzťahu.