Služby

 • montáž, demontáž, servis, profylaktické skúšky staničných akumulátorov vrátane kontroly usmerňovačov, revízie staničných akumulátorov (neposkytujeme repasovanie batérií)
 • inštalácia, oprava elektrických strojov a prístrojov
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • stavebné/priemyselné elektroinštalácie
 • zabezpečenie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
 • optické siete
 • fotovoltika