Rozvádzače

Už viac ako 10 rokov vyrábame celý sortiment nízkonapäťových rozvádzačov podľa požiadaviek zákazníka.

V našom portfóliu výrobkov nájdete rozvádzače od tých najjednoduchších až po špeciálne do nepretržitých prevádzok . Možnosť dodania atypických rozmerov, vytvárania zložitých montážnych celkov a variabilné rozmiestnenie prístrojovej náplne.

Hlavným zameraním firmy je výroba:

 • Technologických rozvádzačov
 • Rozvádzačov pre polyfunkčné objekty
 • Rozvádzače pre dátové komunikácie
 • Elektromerové rozvádzače
 • Rozvádzače merania spotreby elektriny, skupinové a individuálne

Všetky typy rozvádzačov  pre napätia do 1 000V AC (1 500V DC), prúdy do 4 000A a skratovú odolnosť do 75kA.

Ponuka elektromontáže v oblasti výroby rozvádzačov:

 • odborné poradenstvo
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • výroba rozvádzačov
 • pripojenie rozvádzača
 • spustenie ostrej prevádzky
 • servis
 • revízne služby podľa technických noriem

Výroba rozvádzača je ukončená celkovou výstupnou kontrolou. Na základe kontroly a skúšky je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku CE. Súčasťou výrobku je  protokol o kusovej skúške rozvádzača, vyhlásenia o zhode výrobku CE a schémy skutočného vyhotovenia.