Zdroje

Ponúkame zdroje nepretržitého napájania (UPS) najvyššej kvality od výrobcov Eltek, Delta, Benning, ktoré slúžia na nepretržité udržiavanie činností zariadení v prípade výpadku napájania.

Ponúkame záložné zdroje napájanie pre dátové centrá, telekomunikačné ústredne alebo pre špeciálne aplikácie zákazníkov.

Zabezpečujeme dodávku, montáž, servis a údržbu.

Zdroje Eltec

Zdroje Benning