Sun | power V L, bloc

Sun | power V L, sú nízkoúdržbové ventilom regulované olovené batérie, ktoré sú dokonalé pre cyklické aplikácie. Rúrkové platne sú vyrobené s tkaných ochranných trubíc, ktoré obsahujú veľmi vysoký obsah živice. Aktívny materiál v kladnej elektróde musí vydržať vysoké fyzické namáhanie v oblasti obnoviteľných zdrojov, pretože vybíjania sú zvyčajne veľmi dlhé a vybíjací prúd je veľmi nízky; Dôsledkom po vybíjaní je, že aktívny materiál sa musí udržiavať stabilný, aby neerodoval. Kvalita produktu je podložená typovou skúškou IEC 61427. Predĺženie intervalu plnenia vodou a zvýšenie životnosti je možné dosiahnuť použitím Hoppecke sun | air.

  • Dostupné v 2 V, bloc 6 V a 12 V variante
  • Veľmi vysoká stabilita cyklov
  • Optimálne využitie priestoru- vďaka možnosti horizontálnej polohy
  • Vyššia ochrana proti skratu už pri montáži – vďaka použitiu systémových konektorov Hoppecke

Potrebujete poradiť s výberom najvhodnejšej batérie pre vaše potreby?

Tabuľka