Sun | power VR M

Efektívnosť skladovania elektrickej energie je základnou charakteristikou batérií AGM, ktorá úzko súvisí s ich veľmi fundamentálnym dizajnom. Na rozdiel od bežných AGM batérií sun | power VR M séria sa pri výrobe elektród spolieha na zliatinu s vysokým obsahom cínu. To v kombinácii s vysokou hustotou aktívnej hmoty vedie k vynikajúcim cyklickým vlastnostiam, ktoré je možné preniesť aj do prevádzky s čiastočným vybitím (PSoC).

Technológia ESS vyvinutá spoločnosťou Hoppecke použitá v tomto produkte výrazne prispieva k zamedzeniu stratifikácie elektrolytu. To nielenže prospieva výkonu vybíjania, ale tiež výrazne zlepšuje životnosť pri tvrdom cyklovaní. Vysoký štandard kvality tohto produktu je viditeľný pre používateľa za každých okolností vďaka použitiu vylisovaných plastov a nehrdzavejúcich svoriek batérie, ako aj použitia jednočlánkových ventilov.

  • Dostupné v 2 V, 6 V a 12 V variante
  • Bezúdržbová monobloková batéria – Technológia absorpčného skla
  • Optimalizovaná stabilita cyklu – vďaka vylepšenej elektróde
  • Schopnosť vysokého prúdu-nízke investičné náklady vďaka inovatívnej štruktúre elektród
  • Zvýšená ochrana proti skratu už pri montáži – vďaka použitiu systémových konektorov Hoppecke

Potrebujete poradiť s výberom najvhodnejšej batérie pre vaše potreby?

Tabuľka